Regulamin

Regulamin określa warunki oraz zasady korzystania ze sklepu internetowego FanSportsklep.pl  działającego pod adresem http://www.fansportsklep.pl. Regulamin reguluje kwestie związane ze składaniem zamówień na produkty znajdujące się w sklepie internetowym www.fansportsklep.pl , zawieraniem umów, dostarczaniem zamówionych produktów, odstąpieniem od umowy, a także z zasadami składania i rozpatrywania zwrotów oraz reklamacji. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w niniejszym Regulaminie. 

O nas

FanSportsklep.pl jest prowadzony w formie indywidualnej działalności gospodarczej przez Karol Rudnik Fansportsklep.pl z siedzibą w Gdańsku, kod pocztowy: 80-336 , przy ulicy ul. Czyżewskiego 12, o numerze NIP: 5552040218, REGON: 222166007.

Składanie zamówień

 Zamówienia są realizowane tylko na terenie Polski. Zamówienia w sklepie internetowym FanSportsklep.pl można dokonać w następujący sposób:

a)     Online, korzystając z formularza zamówień, który dostępny jest na stronie sklepu www.fansportsklep.pl , podając dokładne dane osobowe, adres dostawy oraz NIP (gdy wymagana jest faktura VAT). Zamówienia  tą drogą można składać przez całą dobę na stronie internetowej www.fansportsklep.pl

b)    Pocztą elektroniczną  na adres: karol@fansportsklep.pl przez całą dobę , podając nazwę oraz ilość towaru oraz dokładne dane osobowe  dane do  wysyłki, ewentualnie NIP, gdy wymagana jest faktura VAT.

c)     Telefonicznie pod numerem 692-334-665, podając nazwę i ilość towaru oraz dokładne dane osobowe,  dane do  wysyłki, ewentualnie NIP, gdy wymagana jest faktura VAT. Zamówienia telefoniczne mogą być składane od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.00.

Uwaga: Dokładne dane osobowe powinny zawierać: imię i nazwisko Zamawiającego oraz adres Odbiorcy przesyłki, dokładne dane dotyczące nazwy produktu wraz z wielkością opakowania, dokładne dane dotyczące ilości sztuk zamawianego preparatu, numer telefonu stacjonarnego, komórkowego lub adres e-mail.

Podczas składania zamówienia Zamawiający dokonuje wyboru towaru, sposobu w jakim dokona płatności oraz rodzaju dostawy.

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez FanSportsklep.pl  poprzez kliknięcie przycisku „Zatwierdź ”po dodaniu produktu do „Koszyka” jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna/sprzedaży, która wiąże obie strony.

Umowa zostanie zawarta, gdy FanSportsklep.pl w ciągu 10 dni od złożenia zamówienia otrzyma za nie zapłatę. Otrzymanie zapłaty za zamówienie powoduje rozpoczęcie procedury dostarczenia produktu do Zamawiającego.

Złożenie zamówienia nie zawsze jest jednoznaczne z jego przyjęciem. FanSportsklep.pl  może zastrzec sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia z istotnych powodów,
a przede wszystkim z przyczyn niezależnych od FanSportsklep.pl, o których poinformuje Zamawiającego.