Regulamin

Regulamin określa warunki oraz zasady korzystania  ze sklepu internetowego FanSportsklep.pl  działającego pod adresem http://www.fansportsklep.pl. Regulamin reguluje  kwestie związane ze składaniem zamówień na produkty znajdujące się w sklepie internetowym www.fansportsklep.pl , zawieraniem umów, dostarczaniem zamówionych produktów, odstąpieniem od umowy, a także z zasadami składania i rozpatrywania zwrotów oraz reklamacji. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w niniejszym Regulaminie. 

O nas

FanSportsklep.pl jest prowadzony w formie indywidualnej działalności gospodarczej przez Karol Rudnik Fansportsklep.pl  z siedzibą w Gdańsku, kod pocztowy: 80-336 , przy ulicy ul. Czyżewskiego 12, o numerze NIP: 5552040218, REGON: 222166007.

Składanie zamówień

Zamówienia są realizowane tylko na terenie Polski. Zamówienia w sklepie internetowym FanSportsklep.pl można dokonać w następujący sposób:

a)     Online, korzystając z formularza zamówień, który dostępny jest na stronie sklepu www.fansportsklep.pl , podając dokładne dane osobowe, adres dostawy oraz NIP (gdy wymagana jest faktura VAT). Zamówienia  tą drogą można składać przez całą dobę na stronie internetowej www.fansportsklep.pl

b)     Pocztą elektroniczną  na adres: karol@fansportsklep.pl przez całą dobę , podając nazwę oraz ilość towaru oraz dokładne dane osobowe  dane do  wysyłki, ewentualnie NIP, gdy wymagana jest faktura VAT.

c)     Telefonicznie pod numerem 58 350 87 145, podając nazwę i ilość towaru oraz dokładne dane osobowe,  dane do  wysyłki, ewentualnie NIP, gdy wymagana jest faktura VAT. Zamówienia telefoniczne mogą być składane od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00.

Uwaga: Dokładne dane osobowe powinny zawierać: imię i nazwisko Zamawiającego oraz adres Odbiorcy przesyłki, dokładne dane dotyczące nazwy produktu wraz z wielkością opakowania, dokładne dane dotyczące ilości sztuk zamawianego preparatu, numer telefonu stacjonarnego, komórkowego lub adres e-mail.

Podczas składania zamówienia Zamawiający dokonuje wyboru towaru, sposobu w jakim dokona płatności oraz rodzaju dostawy.

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez FanSportsklep.pl  poprzez kliknięcie przycisku „Zatwierdź ”po dodaniu produktu do „Koszyka” jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna/sprzedaży, która wiąże obie strony.

Umowa zostanie zawarta, gdy FanSportsklep.pl w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia otrzyma za nie zapłatę. Otrzymanie zapłaty za zamówienie powoduje rozpoczęcie procedury dostarczenia produktu do Zamawiającego.

Złożenie zamówienia nie zawsze jest jednoznaczne z jego przyjęciem. FanSportsklep.pl  może zastrzec sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia z istotnych powodów,
a przede wszystkim z przyczyn niezależnych od FanSportsklep.pl, o których poinformuje Zamawiającego.

Zasady wysyłki

Wszystkie zamówione w naszym sklepie produkty wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej „InPost'' FanSportsklep.pl  drogą mailową, korespondencją pocztową, bądź telefonicznie. W przypadku gdy przesyłka będzie uszkodzona, bądź Zamawiający stwierdzi ingerencję osób trzecich, może odmówić jej przyjęcia.

 

Rezygnacje, zwroty i reklamacje

Z towaru zakupionego w naszym sklepie można zrezygnować (odstąpić od zawarcia umowy). W przypadku rezygnacji prosimy o jak najszybszy kontakt ze sklepem  FanSportsklep.pl  dzwoniąc pod numer telefonu 58 350 87 14 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.00, bądź wysyłając e-maila na adres: karol@fansportsklep.pl . Rezygnacji z zamówienia można dokonać tylko w przypadku gdy produkt nie został jeszcze wysłany do Zamawiającego.

W chwili doręczenia paczki zobowiązani są Państwo sprawdzić jej stan. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zobowiązani są Państwo zgłosić ten fakt kurierowi i niezwłocznie skontaktować się ze sklepem FanSportsklep.pl 

Ze względu na częste zmiany szaty graficznej produktów, może zdarzyć się, że fotografia będzie się różniła od otrzymanego produktu. Dotyczy to tylko i wyłącznie szaty graficznej. Natomiast skład oraz wielkość opakowania muszą pozostawać identyczne.

W ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki pod warunkiem, że produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony Zamawiający może dokonać zwrotu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Zwrot ten powinien zostać dokonany nie później niż w ciągu 14 dni na adres: FanSportsklep.pl Gdańsk Oliwa 80-339,  ul. Czyżewskiego 12. W przypadku, gdy produkt zostanie zwrócony zgodnie z niniejszym Regulaminem, gwarantujemy zwrot kwoty odpowiadającej wartości produktu, ceny nabycia oraz kosztu dostawy. Pieniądze Klient otrzyma przelewem bankowym (dlatego prosimy podać dokładny numer konta).

W razie stwierdzenia wad towaru Klient ma prawo do złożenia reklamacji za pośrednictwem wysyłając e-maila na adres: karol@fansportsklep.pl lub pisemnie na adres FanSportsklep.pl 

Wada zgłoszona przez Klienta podlega weryfikacji przez FanSportsklep.pl  W razie jej uznania, uszkodzony produkt zostanie naprawiony, bądź wymieniony na nowy. Podczas gdy wymiana będzie niemożliwa z powodu niedostępności produktu, FanSportsklep.pl  zwróci Klientowi równowartość ceny nabytego produktu, bądź zaproponuje inny, nie gorszy od reklamowanego. 

Sposoby płatności

Produkt, który został zakupiony przez Klienta może być opłacony zgodnie z jego wyborem, jako przedpłata na konto bankowe lub przewem automatycznym realizowanym przez PRZELEWY 24, o numerze 06 1140 2004 0000 3702 6318 7781 (mBank), płatność przy odbiorze przesyłki, którą odbiera kurier w momencie dostarczenia zamówienia, bądź płatność przy osobistym odbiorze produktu w FanSportsklep.pl Gdańsk Oliwa 80-339,  ul. Czyżewskiego 12.

Transakcje i ceny

Przedmiotem transakcji w sklepie internetowym FanSportsklep.pl  są produkty oferowane na stronie www.fansportsklep.pl w chwili składania zamówienia, które nie zawierają kosztów dostawy.

Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich (PLN)
i zawierają podatek VAT.

W przypadku zakupu towaru, ceną wiążącą jest cena produktu obowiązująca w momencie składania zamówienia.

FanSportsklep.pl zawsze wystawia paragon, stanowiący dowód zakupu. Klient musi sprawdzić czy jest  on dołączony do przesyłki. W razie braku paragonu Klient zobowiązany jest zgłosić to mailowo, bądź za pośrednictwem korespondencji pocztowej do sprzedającego. Na prośbę Klienta wystawiane są również faktury VAT, co należy zgłosić podczas składania zamówienia.

Bezpieczeństwo

Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są wykorzystywane ani przetwarzane w żadnych innych celach. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu FanSportsklep.pl  są przetwarzane wyłącznie na jego potrzeby. Nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z odpowiednią starannością i są należycie chronione przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 101 z 2002r. poz. 926 z póź. zm.). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można zmieniać, bądź przeglądać po zalogowaniu się do sklepu www.fansportsklep.pl . Przesyłając zamówienie Klient zgadza się z postanowieniami Regulaminu.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a także pozostałych aktów prawnych.
FanSportsklep.pl  zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Wszystkie zmiany obowiązują od daty opublikowania nowego Regulaminu na stronie www.fansportsklep.pl. Nie obowiązuje to umów zawartych na podstawie Regulaminu, który obowiązywał przed dokonaniem zmian, chyba że Klient po niezwłocznym zawiadomieniu go przez FanSportsklep.pl  o wprowadzonych zmianach, wyrazi na nie zgodę.

Dane kontaktowe

Karol Rudnik Fansportsklep.pl 

Gdańsk 80-336 , ul. Czyżewskiego 12

NIP: 5552040218

REGON: 222166007

tel. 58 350 87 14

e-mail: kontakt@fansportsklep.pl

 

Konto bankowe

mBank, nr rachunku: 06 1140 2004 0000 3702 6318 7781 

 


Na górę